en bg
CALL CENTRE 24/7   +359 (2) 950 50 10

Анализ на пазара

Наша постоянна цел е да предложим на клиентите си най-добрите продукти, съобразно техните  нужди и потребности, при най-добри условия. За постигане на тази цел, нашите експерти проучват задълбочено застрахователният пазар при наличие на всяко постъпило запитване и подбират най-добрите предложения, предлагани от местни застрахователни компании.

Ние   предлагаме предварително подбрана гама от застраховки и подробна информация, относно  всяка една от тях, както и тяхното администриране, а именно:


  • проучване и анализ  на пазара, с оглед на това да предложим на клиента условията, които ще защитят в най- голяма степен застрахователните му интереси;

  • поддържане на застрахователните договори, в т.ч. следене на  сроковете на сключените застраховки и уведомяване на клиента за предстоящи падежи;

  • подновяване на изтичащи застраховки;

  • пълно съдействие при настъпване на застрахователно събитие.

Coris застраховката
ще ви е полезна, ако:

  • Пътувате в чужбина
  • Искате сигурност и спокойствие
  • Имате нужда от помощ