en bg
CALL CENTRE 24/7   +359 (2) 950 50 10

Денонощен Call Centre

На тел.+359 2 950 50 10/ 950 50 11 може да се свържете с "Корис България"ООД, на който предлагаме на своите клиенти денонощно обслужване чрез своя CALL CENTRE на седем езика: български, английски, френски, руски, немски, испански и чешки.

Нашият CALL CENTRE функционира 24ч./24, 7 дни в седмицата , 365 дни в годината.

Може да се свържете с CALL CENTRE на "Корис България"ООД, в случай че:

  • Имате нужда от информация, относно даден застрахователен продукт.
  • Искате да сключите застраховка.
  • При настъпило застрахователно събитие в страната и чужбина.


Coris застраховката
ще ви е полезна, ако:

  • Пътувате в чужбина
  • Искате сигурност и спокойствие
  • Имате нужда от помощ