en bg
CALL CENTRE 24/7   +359 (2) 950 50 10

Електронно предявяване на претенция


     Декларация, че във връзка със застрахователното събитие:
     Декларация и съгласие за поверителност на данните на клиента:
     Потвърждавам, че съм предявителят на претеницията и/или притежателят на полица и декларирам, че всички данни, дадени по-горе, са, доколкото ми е известно, верни и правилни.
     В съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR):
     Във връзка с моите претенции давам съгласието си на КОРИС България ООД и техните съответни представители или агенти да събират, използват, съхраняват, прехвърлят и / или оповестяват информацията, касаеща мен на всички лица (включително всеки доставчик на услуги като трета страна независимо дали е в рамките на или извън България) с цел да се даде възможност на КОРИС България ООД и техните съответни представители или агенти да ми предоставят (където е приложимо) услуги, изисквани от доставчик на застрахователни услуги, включително оценка, обработка, администриране и / или управление на моите претенции за целите, посочени в Политиката за конфиденциалност на КОРИС България, която може да бъде намерена на http://www.coris.com.

     Coris застраховката
     ще ви е полезна, ако:

     • Пътувате в чужбина
     • Искате сигурност и спокойствие
     • Имате нужда от помощ