en bg
CALL CENTRE 24/7   +359 (2) 950 50 10

За офиса

Обект на застраховане

Тези застраховки предоставят на собствениците/наемателите на търговски обекти — магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други срещу загуби.

Покрити рискове:

 • пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;
 • експлозия на съд под налягане;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони;
 • изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове);
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови  съставни части или товар;
 • кражба чрез взлом;
 • земетресение;

Допълнителни покрития:   

 • пари в каса (в работно и в извънработно време);
 • отговорност на наемателя;
 • отговорност към посетители и клиенти;
 • отговорност на работодателя;
 • счупване на стъкло или стенни огледала и витрини;
 • развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера;
 • стоки на път и други;

Цена на застраховката

Застрахователната премия се формира в зависимост от:

 • Застрахователна сума
 • Избраните покрития
 • Локация на имуществото
 • Вид стоителство
 • Охранителни мерки (Железни врати, аларма, СОТ и др.)
 • За повече информация може да се свържете с нас

За сключване на застраховката

За сключване на застраховката не е неободимо да бъде извършван оглед. Попълва се предложение, в което се записва застрахователната сума на която клиента иска да застрахова имуществото си, като тя трябва да бъде максимално близка до реалната стойност на имуществото. В зависимосто от избраният застраховател и продукт може да се направи опис на застрахованото движимо имущество по полицата. За допълнителна информация и за да сключите застраховка може да се свържете с нас.

Coris застраховката
ще ви е полезна, ако:

 • Пътувате в чужбина
 • Искате сигурност и спокойствие
 • Имате нужда от помощ