en bg
CALL CENTRE 24/7   +359 (2) 950 50 10

Зелена Карта


Сертификат "Зелена карта" е международен сертификат за застраховка, издаван от името на Национално бюро в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа.

Сертификатът „Зелена карта” покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в чужда държава в случай, че той виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

Сертификат „Зелена карта” е задължителен при пътуване в държавите от системата, които са извън ЕИП, а именно:

Албания Мароко

Босна и Херцеговина Русия

Беларус Сърбия

Р.Македония Тунис

Израел Турция

Иран Украйна

Молдова

Важно!

Косово не член на системата "Зелена карта". Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия , следва да се снабдят на влизане-на граничния пункт със застраховка "Гражданска отговорност", валидна за Косово.

От 01.01.2008г. Русия е член на Съвета на бюрата. Във връзка с присъединяването и, бяха направени промени в образеца на сертификат "Зелената карта" и съответно Граничната застраховка. В новия образец се добави квадратче с кода на страната (RUS) и адреса за коренспонденция с Националното Бюро в Русия. Старият формат на сертификат Зелена карта, съгласно Вътрешните правила на Съвета на Бюрата, ще остане валиден до 31.12.2010г., но няма да важи за територията на Русия.

Сертификатът е зелен на цвят и има следните задължителни полета:

 • Секция 1 – Международен сертификат Зелена карта
 • Секция 2 – Националното бюро под чийто контрол е издадена

Зелена карта

 • Секция 3 – дата и час на валидност
 • Секция 4 – Инициалите на държавата на националното бюро издало сертификата, кода на компанията издала сертификата и серийния номер на същия

Зелена карта

 • Секция 5 – регистрационен номер и шаси на МПС-то за което е издаден
 • Секция 6 – марка и модел на МПС-то за което е издаден

Зелена карта

Секция с държавите членки на системата "Зелена карта".

Зелена карта

Важно!

Сертификатът "Зелана карта"  е валиден само за държавите, които не са задраскани.

 • Секция 7 – Име на застрахования собственик или водач на МПС

Зелена карта

 • Секция 8 – Името и адреса на застрахователната компания издала сертификата „Зелена карта”
 • Секция 9 – подпис на представител на застрахователната компания и печат на същата


Информацията от Националното бюро на българските застрахователи

Coris застраховката
ще ви е полезна, ако:

 • Пътувате в чужбина
 • Искате сигурност и спокойствие
 • Имате нужда от помощ