en bg
CALL CENTRE 24/7   +359 (2) 950 50 10

Зелена карта и 4-та директива

"Корис България"ООД е кореспондент на редица чуждестранни компании по Зелена Карта, във връзка с настъпили пътно-транспортни произшествия на територията на Република България по вина на МПС с чуждестранен регистрационен номер:

Полезна информация
 • При пътно-транспортно произшествие в България по вина на автомобил с чужд регистрационен номер е важно да бъде отбелязан в полицейския протокол или в двустранния констативен протокол номера на застраховката „Зелена карта” на виновния автомобил и държавата от която е издадена. При възможност направете копие от същата.
 • В случай, че имате информация за името на Застрахователя на виновния автомобил потърсете неговия кореспондент за България в сайта на Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи, където ще намерите актуална информация за номинираните и одобрени кореспонденти. Обърнете се към най-близкия клон на компанията- кореспондент.
 • Ако не намерите кореспондент на Застрахователя на виновния автомобил, обърнете се направо към Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи.

"Корис България"ООД е представител по IV-та Автомобилна Директива на редица чуждестранни компании, във връзка с настъпили пътно-транспортни произшествия на територията на други държави по вина на МПС с чуждестранен регистрационен номер.

Полезна информация


 • При пътно-транспортно произшествие в ЧУЖБИНА по вина на автомобил с чужд регистрационен номер е важно да бъде отбелязан в полицейския протокол или в двустранния констативен протокол номера на застраховката "Гражданска отговорност"  (Зелена карта) на виновния автомобил и държавата от която е издадена. При възможност направете копие от същата.
 • В случай, че имате време намерете най-близкия офис на компанията на виновния водач и предявете претенцията си направо към нея.
 • В случай, че се налага да се приберете в България и това е възможно, потърсете представителя на компанията за България на застрахователя на виновния водач.
 •  Предявете претенцията си направо към нея.
 • Ако не можете да идентифицирате застрахователя на виновния водач – обърнете се към НББАЗ в качеството му на Компенсационен орган за допълнително разследване.Coris застраховката
ще ви е полезна, ако:

 • Пътувате в чужбина
 • Искате сигурност и спокойствие
 • Имате нужда от помощ